Xổ số Bình Dương 60 ngày – Kết quả XS Bình Dương 60 ngày

Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/05/2023

ĐB 262332
Nhất 50742
Nhì 79308
Ba 84930 40724
22332 60687 94402 20882
57379 67545 19515
Năm 6404
Sáu 5999 4933 2511
Bảy 388
Tám 62
Đầu
0 08, 02, 04
1 15, 11
2 24
3 32, 30, 32, 33
4 42, 45
5
6 62
7 79
8 87, 82, 88
9 99
Đuôi
0 30
1 11
2 32, 42, 32, 02, 82, 62
3 33
4 24, 04
5 45, 15
6
7 87
8 08, 88
9 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/05/2023

ĐB 190104
Nhất 57724
Nhì 34408
Ba 68736 81494
07137 55594 54999 36213
62901 25561 29210
Năm 6286
Sáu 3716 8491 3269
Bảy 083
Tám 24
Đầu
0 04, 08, 01
1 13, 10, 16
2 24, 24
3 36, 37
4
5
6 61, 69
7
8 86, 83
9 94, 94, 99, 91
Đuôi
0 10
1 01, 61, 91
2
3 13, 83
4 04, 24, 94, 94, 24
5
6 36, 86, 16
7 37
8 08
9 99, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/05/2023

ĐB 019137
Nhất 46106
Nhì 85346
Ba 44933 23653
37116 48476 22601 57927
04099 35731 30350
Năm 4861
Sáu 6041 8589 1073
Bảy 920
Tám 54
Đầu
0 06, 01
1 16
2 27, 20
3 37, 33, 31
4 46, 41
5 53, 50, 54
6 61
7 76, 73
8 89
9 99
Đuôi
0 50, 20
1 01, 31, 61, 41
2
3 33, 53, 73
4 54
5
6 06, 46, 16, 76
7 37, 27
8
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/05/2023

ĐB 986619
Nhất 59035
Nhì 45805
Ba 82507 85674
16300 28766 96785 48115
10190 66009 62192
Năm 6378
Sáu 5839 5489 2494
Bảy 292
Tám 26
Đầu
0 05, 07, 00, 09
1 19, 15
2 26
3 35, 39
4
5
6 66
7 74, 78
8 85, 89
9 90, 92, 94, 92
Đuôi
0 00, 90
1
2 92, 92
3
4 74, 94
5 35, 05, 85, 15
6 66, 26
7 07
8 78
9 19, 09, 39, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/04/2023

ĐB 156511
Nhất 18454
Nhì 76112
Ba 30725 37676
78279 93399 06133 86733
42785 70699 70146
Năm 7371
Sáu 1367 7365 9382
Bảy 256
Tám 07
Đầu
0 07
1 11, 12
2 25
3 33, 33
4 46
5 54, 56
6 67, 65
7 76, 79, 71
8 85, 82
9 99, 99
Đuôi
0
1 11, 71
2 12, 82
3 33, 33
4 54
5 25, 85, 65
6 76, 46, 56
7 67, 07
8
9 79, 99, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/04/2023

ĐB 547431
Nhất 21885
Nhì 23903
Ba 24564 95682
67545 21078 11961 62708
50995 14673 02254
Năm 1716
Sáu 9853 4054 7463
Bảy 640
Tám 13
Đầu
0 03, 08
1 16, 13
2
3 31
4 45, 40
5 54, 53, 54
6 64, 61, 63
7 78, 73
8 85, 82
9 95
Đuôi
0 40
1 31, 61
2 82
3 03, 73, 53, 63, 13
4 64, 54, 54
5 85, 45, 95
6 16
7
8 78, 08
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/04/2023

ĐB 871141
Nhất 11155
Nhì 08281
Ba 89724 19633
25755 66730 06863 87059
30283 71582 32541
Năm 4806
Sáu 8368 6099 5359
Bảy 082
Tám 84
Đầu
0 06
1
2 24
3 33, 30
4 41, 41
5 55, 55, 59, 59
6 63, 68
7
8 81, 83, 82, 82, 84
9 99
Đuôi
0 30
1 41, 81, 41
2 82, 82
3 33, 63, 83
4 24, 84
5 55, 55
6 06
7
8 68
9 59, 99, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/04/2023

ĐB 666783
Nhất 43357
Nhì 30610
Ba 24824 97082
66719 20173 78667 18212
38515 58728 93886
Năm 0987
Sáu 6784 3581 8397
Bảy 016
Tám 12
Đầu
0
1 10, 19, 12, 15, 16, 12
2 24, 28
3
4
5 57
6 67
7 73
8 83, 82, 86, 87, 84, 81
9 97
Đuôi
0 10
1 81
2 82, 12, 12
3 83, 73
4 24, 84
5 15
6 86, 16
7 57, 67, 87, 97
8 28
9 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 31/03/2023

ĐB 439415
Nhất 78290
Nhì 14209
Ba 68006 72815
99151 10020 73658 95037
88884 36885 00966
Năm 3547
Sáu 0652 0196 9769
Bảy 745
Tám 96
Đầu
0 09, 06
1 15, 15
2 20
3 37
4 47, 45
5 51, 58, 52
6 66, 69
7
8 84, 85
9 90, 96, 96
Đuôi
0 90, 20
1 51
2 52
3
4 84
5 15, 15, 85, 45
6 06, 66, 96, 96
7 37, 47
8 58
9 09, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/03/2023

ĐB 978152
Nhất 81629
Nhì 02992
Ba 73233 42157
55458 90503 66009 14597
53923 76870 07845
Năm 3491
Sáu 5807 8483 3698
Bảy 841
Tám 07
Đầu
0 03, 09, 07, 07
1
2 29, 23
3 33
4 45, 41
5 52, 57, 58
6
7 70
8 83
9 92, 97, 91, 98
Đuôi
0 70
1 91, 41
2 52, 92
3 33, 03, 23, 83
4
5 45
6
7 57, 97, 07, 07
8 58, 98
9 29, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/03/2023

ĐB 466056
Nhất 84926
Nhì 98222
Ba 74547 21834
90243 82451 31968 80546
49583 92787 02622
Năm 3683
Sáu 5134 3604 1653
Bảy 649
Tám 43
Đầu
0 04
1
2 26, 22, 22
3 34, 34
4 47, 43, 46, 49, 43
5 56, 51, 53
6 68
7
8 83, 87, 83
9
Đuôi
0
1 51
2 22, 22
3 43, 83, 83, 53, 43
4 34, 34, 04
5
6 56, 26, 46
7 47, 87
8 68
9 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/03/2023

ĐB 579157
Nhất 84776
Nhì 48344
Ba 62200 29691
51359 09653 38238 02317
14629 50435 52705
Năm 3189
Sáu 2225 6288 3394
Bảy 080
Tám 26
Đầu
0 00, 05
1 17
2 29, 25, 26
3 38, 35
4 44
5 57, 59, 53
6
7 76
8 89, 88, 80
9 91, 94
Đuôi
0 00, 80
1 91
2
3 53
4 44, 94
5 35, 05, 25
6 76, 26
7 57, 17
8 38, 88
9 59, 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/03/2023

ĐB 602392
Nhất 35119
Nhì 72708
Ba 79160 81079
54905 03641 90269 18904
28818 67889 92604
Năm 7432
Sáu 5209 6083 2104
Bảy 706
Tám 63
Đầu
0 08, 05, 04, 04, 09, 04, 06
1 19, 18
2
3 32
4 41
5
6 60, 69, 63
7 79
8 89, 83
9 92
Đuôi
0 60
1 41
2 92, 32
3 83, 63
4 04, 04, 04
5 05
6 06
7
8 08, 18
9 19, 79, 69, 89, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/02/2023

ĐB 097360
Nhất 84129
Nhì 79571
Ba 01449 33073
00091 23738 00413 13349
73080 32486 13925
Năm 0759
Sáu 9255 3183 3283
Bảy 023
Tám 38
Đầu
0
1 13
2 29, 25, 23
3 38, 38
4 49, 49
5 59, 55
6 60
7 71, 73
8 80, 86, 83, 83
9 91
Đuôi
0 60, 80
1 71, 91
2
3 73, 13, 83, 83, 23
4
5 25, 55
6 86
7
8 38, 38
9 29, 49, 49, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/02/2023

ĐB 939750
Nhất 19359
Nhì 63614
Ba 95093 54470
98110 29442 40375 86626
40954 41393 20239
Năm 2408
Sáu 7082 6092 9654
Bảy 985
Tám 47
Đầu
0 08
1 14, 10
2 26
3 39
4 42, 47
5 50, 59, 54, 54
6
7 70, 75
8 82, 85
9 93, 93, 92
Đuôi
0 50, 70, 10
1
2 42, 82, 92
3 93, 93
4 14, 54, 54
5 75, 85
6 26
7 47
8 08
9 59, 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/02/2023

ĐB 268288
Nhất 83550
Nhì 86546
Ba 89400 81656
01373 44085 04326 52313
49880 84621 84892
Năm 5950
Sáu 1043 2370 1898
Bảy 133
Tám 37
Đầu
0 00
1 13
2 26, 21
3 33, 37
4 46, 43
5 50, 56, 50
6
7 73, 70
8 88, 85, 80
9 92, 98
Đuôi
0 50, 00, 80, 50, 70
1 21
2 92
3 73, 13, 43, 33
4
5 85
6 46, 56, 26
7 37
8 88, 98
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/02/2023

ĐB 465624
Nhất 00872
Nhì 90385
Ba 15881 78486
78656 98892 37353 75386
50039 77422 30127
Năm 0673
Sáu 0131 4663 1082
Bảy 412
Tám 45
Đầu
0
1 12
2 24, 22, 27
3 39, 31
4 45
5 56, 53
6 63
7 72, 73
8 85, 81, 86, 86, 82
9 92
Đuôi
0
1 81, 31
2 72, 92, 22, 82, 12
3 53, 73, 63
4 24
5 85, 45
6 86, 56, 86
7 27
8
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 27/01/2023

ĐB 743731
Nhất 45249
Nhì 64773
Ba 54981 15530
41251 89302 51629 06266
57552 46674 53586
Năm 0901
Sáu 1731 0234 3585
Bảy 599
Tám 76
Đầu
0 02, 01
1
2 29
3 31, 30, 31, 34
4 49
5 51, 52
6 66
7 73, 74, 76
8 81, 86, 85
9 99
Đuôi
0 30
1 31, 81, 51, 01, 31
2 02, 52
3 73
4 74, 34
5 85
6 66, 86, 76
7
8
9 49, 29, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/01/2023

ĐB 315368
Nhất 14190
Nhì 50882
Ba 49008 60352
68823 12393 13342 42341
29262 06388 25234
Năm 3439
Sáu 1335 7712 6775
Bảy 572
Tám 85
Đầu
0 08
1 12
2 23
3 34, 39, 35
4 42, 41
5 52
6 68, 62
7 75, 72
8 82, 88, 85
9 90, 93
Đuôi
0 90
1 41
2 82, 52, 42, 62, 12, 72
3 23, 93
4 34
5 35, 75, 85
6
7
8 68, 08, 88
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/01/2023

ĐB 530836
Nhất 86987
Nhì 91674
Ba 79201 91384
38643 43910 14177 24681
69758 59053 73026
Năm 1821
Sáu 3775 4556 8178
Bảy 184
Tám 58
Đầu
0 01
1 10
2 26, 21
3 36
4 43
5 58, 53, 56, 58
6
7 74, 77, 75, 78
8 87, 84, 81, 84
9
Đuôi
0 10
1 01, 81, 21
2
3 43, 53
4 74, 84, 84
5 75
6 36, 26, 56
7 87, 77
8 58, 78, 58
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/01/2023

ĐB 804309
Nhất 72180
Nhì 78379
Ba 61241 17652
05885 45403 20665 79072
08027 99277 42748
Năm 4063
Sáu 0089 8307 5921
Bảy 797
Tám 01
Đầu
0 09, 03, 07, 01
1
2 27, 21
3
4 41, 48
5 52
6 65, 63
7 79, 72, 77
8 80, 85, 89
9 97
Đuôi
0 80
1 41, 21, 01
2 52, 72
3 03, 63
4
5 85, 65
6
7 27, 77, 07, 97
8 48
9 09, 79, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 30/12/2022

ĐB 965664
Nhất 19500
Nhì 83731
Ba 83520 09114
87318 50151 93814 92411
37569 12975 69958
Năm 7685
Sáu 8721 6938 1970
Bảy 482
Tám 81
Đầu
0 00
1 14, 18, 14, 11
2 20, 21
3 31, 38
4
5 51, 58
6 64, 69
7 75, 70
8 85, 82, 81
9
Đuôi
0 00, 20, 70
1 31, 51, 11, 21, 81
2 82
3
4 64, 14, 14
5 75, 85
6
7
8 18, 58, 38
9 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/12/2022

ĐB 930459
Nhất 88017
Nhì 67901
Ba 52352 55771
33363 13104 96268 50222
48419 86081 51105
Năm 7645
Sáu 6818 0146 3599
Bảy 174
Tám 35
Đầu
0 01, 04, 05
1 17, 19, 18
2 22
3 35
4 45, 46
5 59, 52
6 63, 68
7 71, 74
8 81
9 99
Đuôi
0
1 01, 71, 81
2 52, 22
3 63
4 04, 74
5 05, 45, 35
6 46
7 17
8 68, 18
9 59, 19, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/12/2022

ĐB 408415
Nhất 32498
Nhì 85140
Ba 04655 05602
66206 05638 30670 04739
36473 84612 46137
Năm 4768
Sáu 3775 7765 1953
Bảy 481
Tám 24
Đầu
0 02, 06
1 15, 12
2 24
3 38, 39, 37
4 40
5 55, 53
6 68, 65
7 70, 73, 75
8 81
9 98
Đuôi
0 40, 70
1 81
2 02, 12
3 73, 53
4 24
5 15, 55, 75, 65
6 06
7 37
8 98, 38, 68
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/12/2022

ĐB 363913
Nhất 02436
Nhì 43772
Ba 19179 06581
13521 18058 41044 59358
34126 97676 89717
Năm 9381
Sáu 1794 8613 0903
Bảy 994
Tám 73
Đầu
0 03
1 13, 17, 13
2 21, 26
3 36
4 44
5 58, 58
6
7 72, 79, 76, 73
8 81, 81
9 94, 94
Đuôi
0
1 81, 21, 81
2 72
3 13, 13, 03, 73
4 44, 94, 94
5
6 36, 26, 76
7 17
8 58, 58
9 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/12/2022

ĐB 101095
Nhất 21794
Nhì 91943
Ba 77739 10692
90595 65452 59333 28291
24117 42108 91342
Năm 2688
Sáu 5175 8280 8849
Bảy 761
Tám 24
Đầu
0 08
1 17
2 24
3 39, 33
4 43, 42, 49
5 52
6 61
7 75
8 88, 80
9 95, 94, 92, 95, 91
Đuôi
0 80
1 91, 61
2 92, 52, 42
3 43, 33
4 94, 24
5 95, 95, 75
6
7 17
8 08, 88
9 39, 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 25/11/2022

ĐB 790235
Nhất 10922
Nhì 89607
Ba 27887 74775
28011 01911 72099 46765
94656 50959 83556
Năm 8490
Sáu 5305 9228 9780
Bảy 857
Tám 44
Đầu
0 07, 05
1 11, 11
2 22, 28
3 35
4 44
5 56, 59, 56, 57
6 65
7 75
8 87, 80
9 99, 90
Đuôi
0 90, 80
1 11, 11
2 22
3
4 44
5 35, 75, 65, 05
6 56, 56
7 07, 87, 57
8 28
9 99, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 18/11/2022

ĐB 856327
Nhất 78240
Nhì 52275
Ba 87641 65073
79814 96240 90793 62178
68200 53579 89060
Năm 9451
Sáu 7820 9036 8611
Bảy 099
Tám 67
Đầu
0 00
1 14, 11
2 27, 20
3 36
4 40, 41, 40
5 51
6 60, 67
7 75, 73, 78, 79
8
9 93, 99
Đuôi
0 40, 40, 00, 60, 20
1 41, 51, 11
2
3 73, 93
4 14
5 75
6 36
7 27, 67
8 78
9 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 11/11/2022

ĐB 128733
Nhất 14445
Nhì 97033
Ba 50084 59799
48055 26620 87577 40277
41807 48367 62722
Năm 6862
Sáu 4384 5169 1265
Bảy 151
Tám 58
Đầu
0 07
1
2 20, 22
3 33, 33
4 45
5 55, 51, 58
6 67, 62, 69, 65
7 77, 77
8 84, 84
9 99
Đuôi
0 20
1 51
2 22, 62
3 33, 33
4 84, 84
5 45, 55, 65
6
7 77, 77, 07, 67
8 58
9 99, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 04/11/2022

ĐB 040082
Nhất 00970
Nhì 99147
Ba 07312 47458
31161 19493 06744 36061
35803 54381 67369
Năm 8539
Sáu 8138 9703 1991
Bảy 861
Tám 29
Đầu
0 03, 03
1 12
2 29
3 39, 38
4 47, 44
5 58
6 61, 61, 69, 61
7 70
8 82, 81
9 93, 91
Đuôi
0 70
1 61, 61, 81, 91, 61
2 82, 12
3 93, 03, 03
4 44
5
6
7 47
8 58, 38
9 69, 39, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/10/2022

ĐB 448938
Nhất 82776
Nhì 53835
Ba 49893 33377
64083 15524 71966 64784
80131 40841 82115
Năm 6858
Sáu 6893 4899 9361
Bảy 427
Tám 33
Đầu
0
1 15
2 24, 27
3 38, 35, 31, 33
4 41
5 58
6 66, 61
7 76, 77
8 83, 84
9 93, 93, 99
Đuôi
0
1 31, 41, 61
2
3 93, 83, 93, 33
4 24, 84
5 35, 15
6 76, 66
7 77, 27
8 38, 58
9 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/10/2022

ĐB 309477
Nhất 20468
Nhì 56796
Ba 38755 47948
93984 56038 57644 18014
55261 49717 00919
Năm 0410
Sáu 0458 8651 2614
Bảy 900
Tám 55
Đầu
0 00
1 14, 17, 19, 10, 14
2
3 38
4 48, 44
5 55, 58, 51, 55
6 68, 61
7 77
8 84
9 96
Đuôi
0 10, 00
1 61, 51
2
3
4 84, 44, 14, 14
5 55, 55
6 96
7 77, 17
8 68, 48, 38, 58
9 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/10/2022

ĐB 223670
Nhất 02950
Nhì 66295
Ba 54930 90929
32739 58734 88188 23417
22104 42420 92822
Năm 0955
Sáu 5868 9626 9918
Bảy 494
Tám 39
Đầu
0 04
1 17, 18
2 29, 20, 22, 26
3 30, 39, 34, 39
4
5 50, 55
6 68
7 70
8 88
9 95, 94
Đuôi
0 70, 50, 30, 20
1
2 22
3
4 34, 04, 94
5 95, 55
6 26
7 17
8 88, 68, 18
9 29, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/10/2022

ĐB 331442
Nhất 23167
Nhì 35871
Ba 33490 60610
11723 12457 95483 29354
07480 07135 28168
Năm 3044
Sáu 4108 3594 6689
Bảy 947
Tám 50
Đầu
0 08
1 10
2 23
3 35
4 42, 44, 47
5 57, 54, 50
6 67, 68
7 71
8 83, 80, 89
9 90, 94
Đuôi
0 90, 10, 80, 50
1 71
2 42
3 23, 83
4 54, 44, 94
5 35
6
7 67, 57, 47
8 68, 08
9 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 30/09/2022

ĐB 324226
Nhất 95011
Nhì 83677
Ba 37860 15736
78307 77246 25486 76918
62641 43196 57902
Năm 1595
Sáu 0634 5677 2264
Bảy 659
Tám 92
Đầu
0 07, 02
1 11, 18
2 26
3 36, 34
4 46, 41
5 59
6 60, 64
7 77, 77
8 86
9 96, 95, 92
Đuôi
0 60
1 11, 41
2 02, 92
3
4 34, 64
5 95
6 26, 36, 46, 86, 96
7 77, 07, 77
8 18
9 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/09/2022

ĐB 932249
Nhất 27269
Nhì 23509
Ba 98309 31231
42217 13031 78887 46483
32841 26874 34032
Năm 5559
Sáu 7925 9532 6634
Bảy 445
Tám 47
Đầu
0 09, 09
1 17
2 25
3 31, 31, 32, 32, 34
4 49, 41, 45, 47
5 59
6 69
7 74
8 87, 83
9
Đuôi
0
1 31, 31, 41
2 32, 32
3 83
4 74, 34
5 25, 45
6
7 17, 87, 47
8
9 49, 69, 09, 09, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/09/2022

ĐB 893906
Nhất 96640
Nhì 35557
Ba 44864 66941
09674 46476 53461 08650
74495 40785 36767
Năm 2108
Sáu 1727 8527 7698
Bảy 826
Tám 28
Đầu
0 06, 08
1
2 27, 27, 26, 28
3
4 40, 41
5 57, 50
6 64, 61, 67
7 74, 76
8 85
9 95, 98
Đuôi
0 40, 50
1 41, 61
2
3
4 64, 74
5 95, 85
6 06, 76, 26
7 57, 67, 27, 27
8 08, 98, 28
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/09/2022

ĐB 608191
Nhất 89449
Nhì 64027
Ba 66629 06124
91483 56385 95009 88816
48564 48164 72460
Năm 3131
Sáu 5200 6851 4246
Bảy 873
Tám 38
Đầu
0 09, 00
1 16
2 27, 29, 24
3 31, 38
4 49, 46
5 51
6 64, 64, 60
7 73
8 83, 85
9 91
Đuôi
0 60, 00
1 91, 31, 51
2
3 83, 73
4 24, 64, 64
5 85
6 16, 46
7 27
8 38
9 49, 29, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/09/2022

ĐB 681259
Nhất 26274
Nhì 27753
Ba 84756 16739
78120 99792 59427 15554
69924 84564 91106
Năm 0242
Sáu 5496 4354 7107
Bảy 238
Tám 13
Đầu
0 06, 07
1 13
2 20, 27, 24
3 39, 38
4 42
5 59, 53, 56, 54, 54
6 64
7 74
8
9 92, 96
Đuôi
0 20
1
2 92, 42
3 53, 13
4 74, 54, 24, 64, 54
5
6 56, 06, 96
7 27, 07
8 38
9 59, 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/08/2022

ĐB 061032
Nhất 22007
Nhì 15098
Ba 07608 76762
05875 83648 61951 49575
96161 96659 07421
Năm 0929
Sáu 0878 5935 8647
Bảy 474
Tám 83
Đầu
0 07, 08
1
2 21, 29
3 32, 35
4 48, 47
5 51, 59
6 62, 61
7 75, 75, 78, 74
8 83
9 98
Đuôi
0
1 51, 61, 21
2 32, 62
3 83
4 74
5 75, 75, 35
6
7 07, 47
8 98, 08, 48, 78
9 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/08/2022

ĐB 483569
Nhất 00210
Nhì 21674
Ba 68656 93672
28801 26130 03688 94137
37487 31103 52614
Năm 4711
Sáu 5914 8202 9808
Bảy 219
Tám 30
Đầu
0 01, 03, 02, 08
1 10, 14, 11, 14, 19
2
3 30, 37, 30
4
5 56
6 69
7 74, 72
8 88, 87
9
Đuôi
0 10, 30, 30
1 01, 11
2 72, 02
3 03
4 74, 14, 14
5
6 56
7 37, 87
8 88, 08
9 69, 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/08/2022

ĐB 667870
Nhất 68940
Nhì 69893
Ba 37745 37593
73525 59619 59315 21905
94616 49910 01531
Năm 5987
Sáu 9670 6868 5070
Bảy 243
Tám 99
Đầu
0 05
1 19, 15, 16, 10
2 25
3 31
4 40, 45, 43
5
6 68
7 70, 70, 70
8 87
9 93, 93, 99
Đuôi
0 70, 40, 10, 70, 70
1 31
2
3 93, 93, 43
4
5 45, 25, 15, 05
6 16
7 87
8 68
9 19, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/08/2022

ĐB 687390
Nhất 28755
Nhì 22237
Ba 21096 47622
07432 41302 56644 48604
97289 99818 18468
Năm 3348
Sáu 2636 5893 2171
Bảy 562
Tám 46
Đầu
0 02, 04
1 18
2 22
3 37, 32, 36
4 44, 48, 46
5 55
6 68, 62
7 71
8 89
9 90, 96, 93
Đuôi
0 90
1 71
2 22, 32, 02, 62
3 93
4 44, 04
5 55
6 96, 36, 46
7 37
8 18, 68, 48
9 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 29/07/2022

ĐB 993386
Nhất 79696
Nhì 49335
Ba 98172 82665
81029 89280 55251 71397
02332 49949 91462
Năm 7922
Sáu 3115 2578 3025
Bảy 732
Tám 82
Đầu
0
1 15
2 29, 22, 25
3 35, 32, 32
4 49
5 51
6 65, 62
7 72, 78
8 86, 80, 82
9 96, 97
Đuôi
0 80
1 51
2 72, 32, 62, 22, 32, 82
3
4
5 35, 65, 15, 25
6 86, 96
7 97
8 78
9 29, 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 22/07/2022

ĐB 881693
Nhất 57432
Nhì 20595
Ba 30148 16543
83886 03553 69797 72808
59825 14731 60488
Năm 0459
Sáu 5187 3908 5112
Bảy 258
Tám 79
Đầu
0 08, 08
1 12
2 25
3 32, 31
4 48, 43
5 53, 59, 58
6
7 79
8 86, 88, 87
9 93, 95, 97
Đuôi
0
1 31
2 32, 12
3 93, 43, 53
4
5 95, 25
6 86
7 97, 87
8 48, 08, 88, 08, 58
9 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 15/07/2022

ĐB 247969
Nhất 21685
Nhì 49993
Ba 34704 55496
29257 66414 15429 34563
49519 06990 52367
Năm 0471
Sáu 6719 6474 7021
Bảy 909
Tám 86
Đầu
0 04, 09
1 14, 19, 19
2 29, 21
3
4
5 57
6 69, 63, 67
7 71, 74
8 85, 86
9 93, 96, 90
Đuôi
0 90
1 71, 21
2
3 93, 63
4 04, 14, 74
5 85
6 96, 86
7 57, 67
8
9 69, 29, 19, 19, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 08/07/2022

ĐB 970101
Nhất 03435
Nhì 35724
Ba 75011 91975
67123 76393 04574 83907
80995 40996 63213
Năm 1495
Sáu 6843 9225 7455
Bảy 752
Tám 93
Đầu
0 01, 07
1 11, 13
2 24, 23, 25
3 35
4 43
5 55, 52
6
7 75, 74
8
9 93, 95, 96, 95, 93
Đuôi
0
1 01, 11
2 52
3 23, 93, 13, 43, 93
4 24, 74
5 35, 75, 95, 95, 25, 55
6 96
7 07
8
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 01/07/2022

ĐB 996421
Nhất 22838
Nhì 91358
Ba 67192 65832
73165 22447 26284 89839
04010 75916 02621
Năm 8577
Sáu 7239 3261 3420
Bảy 847
Tám 55
Đầu
0
1 10, 16
2 21, 21, 20
3 38, 32, 39, 39
4 47, 47
5 58, 55
6 65, 61
7 77
8 84
9 92
Đuôi
0 10, 20
1 21, 21, 61
2 92, 32
3
4 84
5 65, 55
6 16
7 47, 77, 47
8 38, 58
9 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/06/2022

ĐB 108205
Nhất 92717
Nhì 40422
Ba 82924 78594
33982 90916 40327 88014
65365 54072 02773
Năm 3535
Sáu 6988 4386 7319
Bảy 101
Tám 14
Đầu
0 05, 01
1 17, 16, 14, 19, 14
2 22, 24, 27
3 35
4
5
6 65
7 72, 73
8 82, 88, 86
9 94
Đuôi
0
1 01
2 22, 82, 72
3 73
4 24, 94, 14, 14
5 05, 65, 35
6 16, 86
7 17, 27
8 88
9 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/06/2022

ĐB 849019
Nhất 82578
Nhì 75063
Ba 11006 93358
45770 36049 85885 60888
33865 30401 16510
Năm 9179
Sáu 8799 7813 4322
Bảy 692
Tám 74
Đầu
0 06, 01
1 19, 10, 13
2 22
3
4 49
5 58
6 63, 65
7 78, 70, 79, 74
8 85, 88
9 99, 92
Đuôi
0 70, 10
1 01
2 22, 92
3 63, 13
4 74
5 85, 65
6 06
7
8 78, 58, 88
9 19, 49, 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/06/2022

ĐB 755621
Nhất 24246
Nhì 75773
Ba 02214 89743
90243 93793 88576 98790
27609 52081 10308
Năm 7629
Sáu 2652 1618 0597
Bảy 438
Tám 73
Đầu
0 09, 08
1 14, 18
2 21, 29
3 38
4 46, 43, 43
5 52
6
7 73, 76, 73
8 81
9 93, 90, 97
Đuôi
0 90
1 21, 81
2 52
3 73, 43, 43, 93, 73
4 14
5
6 46, 76
7 97
8 08, 18, 38
9 09, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/06/2022

ĐB 100164
Nhất 48030
Nhì 71997
Ba 93308 32109
08283 18735 58437 25270
11311 41507 54035
Năm 9959
Sáu 1765 8406 6489
Bảy 469
Tám 34
Đầu
0 08, 09, 07, 06
1 11
2
3 30, 35, 37, 35, 34
4
5 59
6 64, 65, 69
7 70
8 83, 89
9 97
Đuôi
0 30, 70
1 11
2
3 83
4 64, 34
5 35, 35, 65
6 06
7 97, 37, 07
8 08
9 09, 59, 89, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 27/05/2022

ĐB 993153
Nhất 15708
Nhì 80048
Ba 92554 42920
83674 43933 28016 40662
65336 02893 66989
Năm 5163
Sáu 7683 1750 4399
Bảy 994
Tám 79
Đầu
0 08
1 16
2 20
3 33, 36
4 48
5 53, 54, 50
6 62, 63
7 74, 79
8 89, 83
9 93, 99, 94
Đuôi
0 20, 50
1
2 62
3 53, 33, 93, 63, 83
4 54, 74, 94
5
6 16, 36
7
8 08, 48
9 89, 99, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/05/2022

ĐB 492297
Nhất 73063
Nhì 24311
Ba 33472 89414
66470 41167 86126 75494
57277 11258 54945
Năm 1112
Sáu 0983 6249 7830
Bảy 438
Tám 71
Đầu
0
1 11, 14, 12
2 26
3 30, 38
4 45, 49
5 58
6 63, 67
7 72, 70, 77, 71
8 83
9 97, 94
Đuôi
0 70, 30
1 11, 71
2 72, 12
3 63, 83
4 14, 94
5 45
6 26
7 97, 67, 77
8 58, 38
9 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/05/2022

ĐB 391426
Nhất 81216
Nhì 02139
Ba 92051 32259
64122 02005 85981 66909
16722 62491 61035
Năm 0069
Sáu 9450 0756 5066
Bảy 851
Tám 08
Đầu
0 05, 09, 08
1 16
2 26, 22, 22
3 39, 35
4
5 51, 59, 50, 56, 51
6 69, 66
7
8 81
9 91
Đuôi
0 50
1 51, 81, 91, 51
2 22, 22
3
4
5 05, 35
6 26, 16, 56, 66
7
8 08
9 39, 59, 09, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/05/2022

ĐB 751499
Nhất 69325
Nhì 84140
Ba 51034 49649
98865 25572 77240 63030
02381 13033 79431
Năm 9989
Sáu 2762 3276 3567
Bảy 526
Tám 20
Đầu
0
1
2 25, 26, 20
3 34, 30, 33, 31
4 40, 49, 40
5
6 65, 62, 67
7 72, 76
8 81, 89
9 99
Đuôi
0 40, 40, 30, 20
1 81, 31
2 72, 62
3 33
4 34
5 25, 65
6 76, 26
7 67
8
9 99, 49, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 29/04/2022

ĐB 820491
Nhất 10701
Nhì 03844
Ba 42372 47346
44775 85068 73261 74524
61878 43991 67628
Năm 7991
Sáu 7179 4095 7772
Bảy 941
Tám 17
Đầu
0 01
1 17
2 24, 28
3
4 44, 46, 41
5
6 68, 61
7 72, 75, 78, 79, 72
8
9 91, 91, 91, 95
Đuôi
0
1 91, 01, 61, 91, 91, 41
2 72, 72
3
4 44, 24
5 75, 95
6 46
7 17
8 68, 78, 28
9 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 22/04/2022

ĐB 962651
Nhất 11152
Nhì 82353
Ba 75935 31234
22657 78872 99561 37045
95520 84016 37139
Năm 2129
Sáu 2052 5358 0033
Bảy 838
Tám 75
Đầu
0
1 16
2 20, 29
3 35, 34, 39, 33, 38
4 45
5 51, 52, 53, 57, 52, 58
6 61
7 72, 75
8
9
Đuôi
0 20
1 51, 61
2 52, 72, 52
3 53, 33
4 34
5 35, 45, 75
6 16
7 57
8 58, 38
9 39, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 15/04/2022

ĐB 441663
Nhất 11015
Nhì 61583
Ba 16022 12929
89622 46566 28545 71485
13116 38893 11890
Năm 0917
Sáu 3450 8517 9796
Bảy 518
Tám 35
Đầu
0
1 15, 16, 17, 17, 18
2 22, 29, 22
3 35
4 45
5 50
6 63, 66
7
8 83, 85
9 93, 90, 96
Đuôi
0 90, 50
1
2 22, 22
3 63, 83, 93
4
5 15, 45, 85, 35
6 66, 16, 96
7 17, 17
8 18
9 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 08/04/2022

ĐB 124910
Nhất 68648
Nhì 86806
Ba 86469 48938
04098 61379 74376 72568
76704 38276 79906
Năm 0063
Sáu 8836 7817 8076
Bảy 027
Tám 14
Đầu
0 06, 04, 06
1 10, 17, 14
2 27
3 38, 36
4 48
5
6 69, 68, 63
7 79, 76, 76, 76
8
9 98
Đuôi
0 10
1
2
3 63
4 04, 14
5
6 06, 76, 76, 06, 36, 76
7 17, 27
8 48, 38, 98, 68
9 69, 79

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Dương 60 ngày – Kết quả XS Bình Dương 60 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Dương. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Dương 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày?

Xổ số Bình Dương 60 ngày – Kết quả XS Bình Dương 60 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày thế nào?

Xổ số Bình Dương 60 ngày – Kết quả XS Bình Dương 60 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBD 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBD 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Dương 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.