Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/06/2023

ĐB 291727
Nhất 52325
Nhì 00695
Ba 40688 40021
09764 85471 77777 52998
76877 02760 33896
Năm 3830
Sáu 1863 1661 4769
Bảy 417
Tám 69
Đầu
0
1 17
2 27, 25, 21
3 30
4
5
6 64, 60, 63, 61, 69, 69
7 71, 77, 77
8 88
9 95, 98, 96
Đuôi
0 60, 30
1 21, 71, 61
2
3 63
4 64
5 25, 95
6 96
7 27, 77, 77, 17
8 88, 98
9 69, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/05/2023

ĐB 262332
Nhất 50742
Nhì 79308
Ba 84930 40724
22332 60687 94402 20882
57379 67545 19515
Năm 6404
Sáu 5999 4933 2511
Bảy 388
Tám 62
Đầu
0 08, 02, 04
1 15, 11
2 24
3 32, 30, 32, 33
4 42, 45
5
6 62
7 79
8 87, 82, 88
9 99
Đuôi
0 30
1 11
2 32, 42, 32, 02, 82, 62
3 33
4 24, 04
5 45, 15
6
7 87
8 08, 88
9 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/05/2023

ĐB 190104
Nhất 57724
Nhì 34408
Ba 68736 81494
07137 55594 54999 36213
62901 25561 29210
Năm 6286
Sáu 3716 8491 3269
Bảy 083
Tám 24
Đầu
0 04, 08, 01
1 13, 10, 16
2 24, 24
3 36, 37
4
5
6 61, 69
7
8 86, 83
9 94, 94, 99, 91
Đuôi
0 10
1 01, 61, 91
2
3 13, 83
4 04, 24, 94, 94, 24
5
6 36, 86, 16
7 37
8 08
9 99, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/05/2023

ĐB 019137
Nhất 46106
Nhì 85346
Ba 44933 23653
37116 48476 22601 57927
04099 35731 30350
Năm 4861
Sáu 6041 8589 1073
Bảy 920
Tám 54
Đầu
0 06, 01
1 16
2 27, 20
3 37, 33, 31
4 46, 41
5 53, 50, 54
6 61
7 76, 73
8 89
9 99
Đuôi
0 50, 20
1 01, 31, 61, 41
2
3 33, 53, 73
4 54
5
6 06, 46, 16, 76
7 37, 27
8
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/05/2023

ĐB 986619
Nhất 59035
Nhì 45805
Ba 82507 85674
16300 28766 96785 48115
10190 66009 62192
Năm 6378
Sáu 5839 5489 2494
Bảy 292
Tám 26
Đầu
0 05, 07, 00, 09
1 19, 15
2 26
3 35, 39
4
5
6 66
7 74, 78
8 85, 89
9 90, 92, 94, 92
Đuôi
0 00, 90
1
2 92, 92
3
4 74, 94
5 35, 05, 85, 15
6 66, 26
7 07
8 78
9 19, 09, 39, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/04/2023

ĐB 156511
Nhất 18454
Nhì 76112
Ba 30725 37676
78279 93399 06133 86733
42785 70699 70146
Năm 7371
Sáu 1367 7365 9382
Bảy 256
Tám 07
Đầu
0 07
1 11, 12
2 25
3 33, 33
4 46
5 54, 56
6 67, 65
7 76, 79, 71
8 85, 82
9 99, 99
Đuôi
0
1 11, 71
2 12, 82
3 33, 33
4 54
5 25, 85, 65
6 76, 46, 56
7 67, 07
8
9 79, 99, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/04/2023

ĐB 547431
Nhất 21885
Nhì 23903
Ba 24564 95682
67545 21078 11961 62708
50995 14673 02254
Năm 1716
Sáu 9853 4054 7463
Bảy 640
Tám 13
Đầu
0 03, 08
1 16, 13
2
3 31
4 45, 40
5 54, 53, 54
6 64, 61, 63
7 78, 73
8 85, 82
9 95
Đuôi
0 40
1 31, 61
2 82
3 03, 73, 53, 63, 13
4 64, 54, 54
5 85, 45, 95
6 16
7
8 78, 08
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/04/2023

ĐB 871141
Nhất 11155
Nhì 08281
Ba 89724 19633
25755 66730 06863 87059
30283 71582 32541
Năm 4806
Sáu 8368 6099 5359
Bảy 082
Tám 84
Đầu
0 06
1
2 24
3 33, 30
4 41, 41
5 55, 55, 59, 59
6 63, 68
7
8 81, 83, 82, 82, 84
9 99
Đuôi
0 30
1 41, 81, 41
2 82, 82
3 33, 63, 83
4 24, 84
5 55, 55
6 06
7
8 68
9 59, 99, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/04/2023

ĐB 666783
Nhất 43357
Nhì 30610
Ba 24824 97082
66719 20173 78667 18212
38515 58728 93886
Năm 0987
Sáu 6784 3581 8397
Bảy 016
Tám 12
Đầu
0
1 10, 19, 12, 15, 16, 12
2 24, 28
3
4
5 57
6 67
7 73
8 83, 82, 86, 87, 84, 81
9 97
Đuôi
0 10
1 81
2 82, 12, 12
3 83, 73
4 24, 84
5 15
6 86, 16
7 57, 67, 87, 97
8 28
9 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 31/03/2023

ĐB 439415
Nhất 78290
Nhì 14209
Ba 68006 72815
99151 10020 73658 95037
88884 36885 00966
Năm 3547
Sáu 0652 0196 9769
Bảy 745
Tám 96
Đầu
0 09, 06
1 15, 15
2 20
3 37
4 47, 45
5 51, 58, 52
6 66, 69
7
8 84, 85
9 90, 96, 96
Đuôi
0 90, 20
1 51
2 52
3
4 84
5 15, 15, 85, 45
6 06, 66, 96, 96
7 37, 47
8 58
9 09, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/03/2023

ĐB 978152
Nhất 81629
Nhì 02992
Ba 73233 42157
55458 90503 66009 14597
53923 76870 07845
Năm 3491
Sáu 5807 8483 3698
Bảy 841
Tám 07
Đầu
0 03, 09, 07, 07
1
2 29, 23
3 33
4 45, 41
5 52, 57, 58
6
7 70
8 83
9 92, 97, 91, 98
Đuôi
0 70
1 91, 41
2 52, 92
3 33, 03, 23, 83
4
5 45
6
7 57, 97, 07, 07
8 58, 98
9 29, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/03/2023

ĐB 466056
Nhất 84926
Nhì 98222
Ba 74547 21834
90243 82451 31968 80546
49583 92787 02622
Năm 3683
Sáu 5134 3604 1653
Bảy 649
Tám 43
Đầu
0 04
1
2 26, 22, 22
3 34, 34
4 47, 43, 46, 49, 43
5 56, 51, 53
6 68
7
8 83, 87, 83
9
Đuôi
0
1 51
2 22, 22
3 43, 83, 83, 53, 43
4 34, 34, 04
5
6 56, 26, 46
7 47, 87
8 68
9 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/03/2023

ĐB 579157
Nhất 84776
Nhì 48344
Ba 62200 29691
51359 09653 38238 02317
14629 50435 52705
Năm 3189
Sáu 2225 6288 3394
Bảy 080
Tám 26
Đầu
0 00, 05
1 17
2 29, 25, 26
3 38, 35
4 44
5 57, 59, 53
6
7 76
8 89, 88, 80
9 91, 94
Đuôi
0 00, 80
1 91
2
3 53
4 44, 94
5 35, 05, 25
6 76, 26
7 57, 17
8 38, 88
9 59, 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/03/2023

ĐB 602392
Nhất 35119
Nhì 72708
Ba 79160 81079
54905 03641 90269 18904
28818 67889 92604
Năm 7432
Sáu 5209 6083 2104
Bảy 706
Tám 63
Đầu
0 08, 05, 04, 04, 09, 04, 06
1 19, 18
2
3 32
4 41
5
6 60, 69, 63
7 79
8 89, 83
9 92
Đuôi
0 60
1 41
2 92, 32
3 83, 63
4 04, 04, 04
5 05
6 06
7
8 08, 18
9 19, 79, 69, 89, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/02/2023

ĐB 097360
Nhất 84129
Nhì 79571
Ba 01449 33073
00091 23738 00413 13349
73080 32486 13925
Năm 0759
Sáu 9255 3183 3283
Bảy 023
Tám 38
Đầu
0
1 13
2 29, 25, 23
3 38, 38
4 49, 49
5 59, 55
6 60
7 71, 73
8 80, 86, 83, 83
9 91
Đuôi
0 60, 80
1 71, 91
2
3 73, 13, 83, 83, 23
4
5 25, 55
6 86
7
8 38, 38
9 29, 49, 49, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/02/2023

ĐB 939750
Nhất 19359
Nhì 63614
Ba 95093 54470
98110 29442 40375 86626
40954 41393 20239
Năm 2408
Sáu 7082 6092 9654
Bảy 985
Tám 47
Đầu
0 08
1 14, 10
2 26
3 39
4 42, 47
5 50, 59, 54, 54
6
7 70, 75
8 82, 85
9 93, 93, 92
Đuôi
0 50, 70, 10
1
2 42, 82, 92
3 93, 93
4 14, 54, 54
5 75, 85
6 26
7 47
8 08
9 59, 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/02/2023

ĐB 268288
Nhất 83550
Nhì 86546
Ba 89400 81656
01373 44085 04326 52313
49880 84621 84892
Năm 5950
Sáu 1043 2370 1898
Bảy 133
Tám 37
Đầu
0 00
1 13
2 26, 21
3 33, 37
4 46, 43
5 50, 56, 50
6
7 73, 70
8 88, 85, 80
9 92, 98
Đuôi
0 50, 00, 80, 50, 70
1 21
2 92
3 73, 13, 43, 33
4
5 85
6 46, 56, 26
7 37
8 88, 98
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/02/2023

ĐB 465624
Nhất 00872
Nhì 90385
Ba 15881 78486
78656 98892 37353 75386
50039 77422 30127
Năm 0673
Sáu 0131 4663 1082
Bảy 412
Tám 45
Đầu
0
1 12
2 24, 22, 27
3 39, 31
4 45
5 56, 53
6 63
7 72, 73
8 85, 81, 86, 86, 82
9 92
Đuôi
0
1 81, 31
2 72, 92, 22, 82, 12
3 53, 73, 63
4 24
5 85, 45
6 86, 56, 86
7 27
8
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 27/01/2023

ĐB 743731
Nhất 45249
Nhì 64773
Ba 54981 15530
41251 89302 51629 06266
57552 46674 53586
Năm 0901
Sáu 1731 0234 3585
Bảy 599
Tám 76
Đầu
0 02, 01
1
2 29
3 31, 30, 31, 34
4 49
5 51, 52
6 66
7 73, 74, 76
8 81, 86, 85
9 99
Đuôi
0 30
1 31, 81, 51, 01, 31
2 02, 52
3 73
4 74, 34
5 85
6 66, 86, 76
7
8
9 49, 29, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/01/2023

ĐB 315368
Nhất 14190
Nhì 50882
Ba 49008 60352
68823 12393 13342 42341
29262 06388 25234
Năm 3439
Sáu 1335 7712 6775
Bảy 572
Tám 85
Đầu
0 08
1 12
2 23
3 34, 39, 35
4 42, 41
5 52
6 68, 62
7 75, 72
8 82, 88, 85
9 90, 93
Đuôi
0 90
1 41
2 82, 52, 42, 62, 12, 72
3 23, 93
4 34
5 35, 75, 85
6
7
8 68, 08, 88
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/01/2023

ĐB 530836
Nhất 86987
Nhì 91674
Ba 79201 91384
38643 43910 14177 24681
69758 59053 73026
Năm 1821
Sáu 3775 4556 8178
Bảy 184
Tám 58
Đầu
0 01
1 10
2 26, 21
3 36
4 43
5 58, 53, 56, 58
6
7 74, 77, 75, 78
8 87, 84, 81, 84
9
Đuôi
0 10
1 01, 81, 21
2
3 43, 53
4 74, 84, 84
5 75
6 36, 26, 56
7 87, 77
8 58, 78, 58
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/01/2023

ĐB 804309
Nhất 72180
Nhì 78379
Ba 61241 17652
05885 45403 20665 79072
08027 99277 42748
Năm 4063
Sáu 0089 8307 5921
Bảy 797
Tám 01
Đầu
0 09, 03, 07, 01
1
2 27, 21
3
4 41, 48
5 52
6 65, 63
7 79, 72, 77
8 80, 85, 89
9 97
Đuôi
0 80
1 41, 21, 01
2 52, 72
3 03, 63
4
5 85, 65
6
7 27, 77, 07, 97
8 48
9 09, 79, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 30/12/2022

ĐB 965664
Nhất 19500
Nhì 83731
Ba 83520 09114
87318 50151 93814 92411
37569 12975 69958
Năm 7685
Sáu 8721 6938 1970
Bảy 482
Tám 81
Đầu
0 00
1 14, 18, 14, 11
2 20, 21
3 31, 38
4
5 51, 58
6 64, 69
7 75, 70
8 85, 82, 81
9
Đuôi
0 00, 20, 70
1 31, 51, 11, 21, 81
2 82
3
4 64, 14, 14
5 75, 85
6
7
8 18, 58, 38
9 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/12/2022

ĐB 930459
Nhất 88017
Nhì 67901
Ba 52352 55771
33363 13104 96268 50222
48419 86081 51105
Năm 7645
Sáu 6818 0146 3599
Bảy 174
Tám 35
Đầu
0 01, 04, 05
1 17, 19, 18
2 22
3 35
4 45, 46
5 59, 52
6 63, 68
7 71, 74
8 81
9 99
Đuôi
0
1 01, 71, 81
2 52, 22
3 63
4 04, 74
5 05, 45, 35
6 46
7 17
8 68, 18
9 59, 19, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/12/2022

ĐB 408415
Nhất 32498
Nhì 85140
Ba 04655 05602
66206 05638 30670 04739
36473 84612 46137
Năm 4768
Sáu 3775 7765 1953
Bảy 481
Tám 24
Đầu
0 02, 06
1 15, 12
2 24
3 38, 39, 37
4 40
5 55, 53
6 68, 65
7 70, 73, 75
8 81
9 98
Đuôi
0 40, 70
1 81
2 02, 12
3 73, 53
4 24
5 15, 55, 75, 65
6 06
7 37
8 98, 38, 68
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/12/2022

ĐB 363913
Nhất 02436
Nhì 43772
Ba 19179 06581
13521 18058 41044 59358
34126 97676 89717
Năm 9381
Sáu 1794 8613 0903
Bảy 994
Tám 73
Đầu
0 03
1 13, 17, 13
2 21, 26
3 36
4 44
5 58, 58
6
7 72, 79, 76, 73
8 81, 81
9 94, 94
Đuôi
0
1 81, 21, 81
2 72
3 13, 13, 03, 73
4 44, 94, 94
5
6 36, 26, 76
7 17
8 58, 58
9 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/12/2022

ĐB 101095
Nhất 21794
Nhì 91943
Ba 77739 10692
90595 65452 59333 28291
24117 42108 91342
Năm 2688
Sáu 5175 8280 8849
Bảy 761
Tám 24
Đầu
0 08
1 17
2 24
3 39, 33
4 43, 42, 49
5 52
6 61
7 75
8 88, 80
9 95, 94, 92, 95, 91
Đuôi
0 80
1 91, 61
2 92, 52, 42
3 43, 33
4 94, 24
5 95, 95, 75
6
7 17
8 08, 88
9 39, 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 25/11/2022

ĐB 790235
Nhất 10922
Nhì 89607
Ba 27887 74775
28011 01911 72099 46765
94656 50959 83556
Năm 8490
Sáu 5305 9228 9780
Bảy 857
Tám 44
Đầu
0 07, 05
1 11, 11
2 22, 28
3 35
4 44
5 56, 59, 56, 57
6 65
7 75
8 87, 80
9 99, 90
Đuôi
0 90, 80
1 11, 11
2 22
3
4 44
5 35, 75, 65, 05
6 56, 56
7 07, 87, 57
8 28
9 99, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 18/11/2022

ĐB 856327
Nhất 78240
Nhì 52275
Ba 87641 65073
79814 96240 90793 62178
68200 53579 89060
Năm 9451
Sáu 7820 9036 8611
Bảy 099
Tám 67
Đầu
0 00
1 14, 11
2 27, 20
3 36
4 40, 41, 40
5 51
6 60, 67
7 75, 73, 78, 79
8
9 93, 99
Đuôi
0 40, 40, 00, 60, 20
1 41, 51, 11
2
3 73, 93
4 14
5 75
6 36
7 27, 67
8 78
9 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 11/11/2022

ĐB 128733
Nhất 14445
Nhì 97033
Ba 50084 59799
48055 26620 87577 40277
41807 48367 62722
Năm 6862
Sáu 4384 5169 1265
Bảy 151
Tám 58
Đầu
0 07
1
2 20, 22
3 33, 33
4 45
5 55, 51, 58
6 67, 62, 69, 65
7 77, 77
8 84, 84
9 99
Đuôi
0 20
1 51
2 22, 62
3 33, 33
4 84, 84
5 45, 55, 65
6
7 77, 77, 07, 67
8 58
9 99, 69

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Dương. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Dương 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBD 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBD 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.