Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/07/2024

ĐB 399789
Nhất 72649
Nhì 08364
Ba 55889 24239
64121 61758 24328 40822
61076 51762 54048
Năm 2699
Sáu 4479 9703 6848
Bảy 605
Tám 85
Đầu
0 03, 05
1
2 21, 28, 22
3 39
4 49, 48, 48
5 58
6 64, 62
7 76, 79
8 89, 89, 85
9 99
Đuôi
0
1 21
2 22, 62
3 03
4 64
5 05, 85
6 76
7
8 58, 28, 48, 48
9 89, 49, 89, 39, 99, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/07/2024

ĐB 215939
Nhất 32888
Nhì 32680
Ba 64607 29106
59743 64122 46203 88348
56185 69186 20416
Năm 8758
Sáu 1957 6763 6652
Bảy 568
Tám 31
Đầu
0 07, 06, 03
1 16
2 22
3 39, 31
4 43, 48
5 58, 57, 52
6 63, 68
7
8 88, 80, 85, 86
9
Đuôi
0 80
1 31
2 22, 52
3 43, 03, 63
4
5 85
6 06, 86, 16
7 07, 57
8 88, 48, 58, 68
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/07/2024

ĐB 951541
Nhất 81309
Nhì 34018
Ba 25114 51091
83738 54100 14663 03947
81698 25106 33994
Năm 7396
Sáu 1557 6685 6201
Bảy 760
Tám 12
Đầu
0 09, 00, 06, 01
1 18, 14, 12
2
3 38
4 41, 47
5 57
6 63, 60
7
8 85
9 91, 98, 94, 96
Đuôi
0 00, 60
1 41, 91, 01
2 12
3 63
4 14, 94
5 85
6 06, 96
7 47, 57
8 18, 38, 98
9 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/06/2024

ĐB 588936
Nhất 00887
Nhì 14937
Ba 99073 79755
47058 24663 17246 79903
37460 32163 79923
Năm 9960
Sáu 7393 8629 4413
Bảy 507
Tám 99
Đầu
0 03, 07
1 13
2 23, 29
3 36, 37
4 46
5 55, 58
6 63, 60, 63, 60
7 73
8 87
9 93, 99
Đuôi
0 60, 60
1
2
3 73, 63, 03, 63, 23, 93, 13
4
5 55
6 36, 46
7 87, 37, 07
8 58
9 29, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/06/2024

ĐB 233766
Nhất 65446
Nhì 26784
Ba 46315 11735
59610 23686 22369 20938
03884 90969 32158
Năm 5414
Sáu 1768 2876 3158
Bảy 090
Tám 16
Đầu
0
1 15, 10, 14, 16
2
3 35, 38
4 46
5 58, 58
6 66, 69, 69, 68
7 76
8 84, 86, 84
9 90
Đuôi
0 10, 90
1
2
3
4 84, 84, 14
5 15, 35
6 66, 46, 86, 76, 16
7
8 38, 58, 68, 58
9 69, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/06/2024

ĐB 042247
Nhất 65547
Nhì 51693
Ba 15338 07649
87032 81246 35942 18002
21318 20250 55979
Năm 4062
Sáu 0390 2128 5774
Bảy 058
Tám 91
Đầu
0 02
1 18
2 28
3 38, 32
4 47, 47, 49, 46, 42
5 50, 58
6 62
7 79, 74
8
9 93, 90, 91
Đuôi
0 50, 90
1 91
2 32, 42, 02, 62
3 93
4 74
5
6 46
7 47, 47
8 38, 18, 28, 58
9 49, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/06/2024

ĐB 714218
Nhất 31746
Nhì 33403
Ba 39991 58620
49407 33060 90123 03375
94207 28453 89596
Năm 1054
Sáu 1618 4006 1746
Bảy 119
Tám 30
Đầu
0 03, 07, 07, 06
1 18, 18, 19
2 20, 23
3 30
4 46, 46
5 53, 54
6 60
7 75
8
9 91, 96
Đuôi
0 20, 60, 30
1 91
2
3 03, 23, 53
4 54
5 75
6 46, 96, 06, 46
7 07, 07
8 18, 18
9 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 31/05/2024

ĐB 419373
Nhất 23761
Nhì 64933
Ba 07149 09358
13355 88943 84264 60043
49092 33638 89786
Năm 7698
Sáu 8045 1250 8648
Bảy 319
Tám 90
Đầu
0
1 19
2
3 33, 38
4 49, 43, 43, 45, 48
5 58, 55, 50
6 61, 64
7 73
8 86
9 92, 98, 90
Đuôi
0 50, 90
1 61
2 92
3 73, 33, 43, 43
4 64
5 55, 45
6 86
7
8 58, 38, 98, 48
9 49, 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/05/2024

ĐB 509824
Nhất 19624
Nhì 70170
Ba 50630 71546
36480 28250 43626 91453
15801 93876 50407
Năm 2660
Sáu 8048 0975 2534
Bảy 522
Tám 07
Đầu
0 01, 07, 07
1
2 24, 24, 26, 22
3 30, 34
4 46, 48
5 50, 53
6 60
7 70, 76, 75
8 80
9
Đuôi
0 70, 30, 80, 50, 60
1 01
2 22
3 53
4 24, 24, 34
5 75
6 46, 26, 76
7 07, 07
8 48
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/05/2024

ĐB 572177
Nhất 43848
Nhì 01658
Ba 10268 78091
64736 04608 40344 39275
95741 95178 43631
Năm 4481
Sáu 3589 7395 3819
Bảy 753
Tám 72
Đầu
0 08
1 19
2
3 36, 31
4 48, 44, 41
5 58, 53
6 68
7 77, 75, 78, 72
8 81, 89
9 91, 95
Đuôi
0
1 91, 41, 31, 81
2 72
3 53
4 44
5 75, 95
6 36
7 77
8 48, 58, 68, 08, 78
9 89, 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/05/2024

ĐB 241962
Nhất 45638
Nhì 51723
Ba 17283 35464
80529 38130 93197 80980
65274 19372 25201
Năm 5232
Sáu 7632 0465 5085
Bảy 108
Tám 15
Đầu
0 01, 08
1 15
2 23, 29
3 38, 30, 32, 32
4
5
6 62, 64, 65
7 74, 72
8 83, 80, 85
9 97
Đuôi
0 30, 80
1 01
2 62, 72, 32, 32
3 23, 83
4 64, 74
5 65, 85, 15
6
7 97
8 38, 08
9 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/05/2024

ĐB 578368
Nhất 36637
Nhì 17318
Ba 86900 23886
21204 72180 73318 80686
32033 72980 11525
Năm 5849
Sáu 7300 2723 6364
Bảy 794
Tám 91
Đầu
0 00, 04, 00
1 18, 18
2 25, 23
3 37, 33
4 49
5
6 68, 64
7
8 86, 80, 86, 80
9 94, 91
Đuôi
0 00, 80, 80, 00
1 91
2
3 33, 23
4 04, 64, 94
5 25
6 86, 86
7 37
8 68, 18, 18
9 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/04/2024

ĐB 374688
Nhất 44194
Nhì 01770
Ba 18081 49464
83826 71525 75611 49484
70385 62417 73500
Năm 6740
Sáu 2764 0406 5662
Bảy 128
Tám 21
Đầu
0 00, 06
1 11, 17
2 26, 25, 28, 21
3
4 40
5
6 64, 64, 62
7 70
8 88, 81, 84, 85
9 94
Đuôi
0 70, 00, 40
1 81, 11, 21
2 62
3
4 94, 64, 84, 64
5 25, 85
6 26, 06
7 17
8 88, 28
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/04/2024

ĐB 925135
Nhất 50877
Nhì 14202
Ba 96965 01802
49139 56992 77386 63298
37315 26615 85954
Năm 8626
Sáu 0297 3244 7846
Bảy 179
Tám 22
Đầu
0 02, 02
1 15, 15
2 26, 22
3 35, 39
4 44, 46
5 54
6 65
7 77, 79
8 86
9 92, 98, 97
Đuôi
0
1
2 02, 02, 92, 22
3
4 54, 44
5 35, 65, 15, 15
6 86, 26, 46
7 77, 97
8 98
9 39, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/04/2024

ĐB 924807
Nhất 47773
Nhì 57750
Ba 83381 42863
15995 32232 60209 70985
20735 32832 41444
Năm 8361
Sáu 8247 1634 5823
Bảy 365
Tám 91
Đầu
0 07, 09
1
2 23
3 32, 35, 32, 34
4 44, 47
5 50
6 63, 61, 65
7 73
8 81, 85
9 95, 91
Đuôi
0 50
1 81, 61, 91
2 32, 32
3 73, 63, 23
4 44, 34
5 95, 85, 35, 65
6
7 07, 47
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/04/2024

ĐB 717252
Nhất 04570
Nhì 13554
Ba 50525 55711
78032 81761 83269 33219
49406 79012 79494
Năm 1691
Sáu 1098 7894 7981
Bảy 131
Tám 27
Đầu
0 06
1 11, 19, 12
2 25, 27
3 32, 31
4
5 52, 54
6 61, 69
7 70
8 81
9 94, 91, 98, 94
Đuôi
0 70
1 11, 61, 91, 81, 31
2 52, 32, 12
3
4 54, 94, 94
5 25
6 06
7 27
8 98
9 69, 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 29/03/2024

ĐB 984849
Nhất 67948
Nhì 53550
Ba 84206 12533
58225 73835 59728 54635
99982 20652 82362
Năm 3788
Sáu 7523 3120 8730
Bảy 053
Tám 13
Đầu
0 06
1 13
2 25, 28, 23, 20
3 33, 35, 35, 30
4 49, 48
5 50, 52, 53
6 62
7
8 82, 88
9
Đuôi
0 50, 20, 30
1
2 82, 52, 62
3 33, 23, 53, 13
4
5 25, 35, 35
6 06
7
8 48, 28, 88
9 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 22/03/2024

ĐB 633459
Nhất 24641
Nhì 96265
Ba 71099 55739
20008 14231 83037 75229
91491 39161 13314
Năm 5744
Sáu 8574 2056 7385
Bảy 366
Tám 97
Đầu
0 08
1 14
2 29
3 39, 31, 37
4 41, 44
5 59, 56
6 65, 61, 66
7 74
8 85
9 99, 91, 97
Đuôi
0
1 41, 31, 91, 61
2
3
4 14, 44, 74
5 65, 85
6 56, 66
7 37, 97
8 08
9 59, 99, 39, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 15/03/2024

ĐB 970015
Nhất 76532
Nhì 57358
Ba 44289 24405
18798 57793 82219 06053
21546 39305 38834
Năm 0201
Sáu 2101 2453 9449
Bảy 000
Tám 13
Đầu
0 05, 05, 01, 01, 00
1 15, 19, 13
2
3 32, 34
4 46, 49
5 58, 53, 53
6
7
8 89
9 98, 93
Đuôi
0 00
1 01, 01
2 32
3 93, 53, 53, 13
4 34
5 15, 05, 05
6 46
7
8 58, 98
9 89, 19, 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 08/03/2024

ĐB 050654
Nhất 07221
Nhì 97037
Ba 99662 38465
89957 20697 27930 98717
32306 16030 58010
Năm 9908
Sáu 6982 9266 3551
Bảy 770
Tám 18
Đầu
0 06, 08
1 17, 10, 18
2 21
3 37, 30, 30
4
5 54, 57, 51
6 62, 65, 66
7 70
8 82
9 97
Đuôi
0 30, 30, 10, 70
1 21, 51
2 62, 82
3
4 54
5 65
6 06, 66
7 37, 57, 97, 17
8 08, 18
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 01/03/2024

ĐB 033249
Nhất 46151
Nhì 30789
Ba 00170 11885
65310 97172 23735 66082
49568 02468 78627
Năm 4402
Sáu 0328 2495 8118
Bảy 499
Tám 10
Đầu
0 02
1 10, 18, 10
2 27, 28
3 35
4 49
5 51
6 68, 68
7 70, 72
8 89, 85, 82
9 95, 99
Đuôi
0 70, 10, 10
1 51
2 72, 82, 02
3
4
5 85, 35, 95
6
7 27
8 68, 68, 28, 18
9 49, 89, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/02/2024

ĐB 066012
Nhất 74448
Nhì 86037
Ba 48073 65248
40230 50462 83732 46446
16179 67762 07587
Năm 0683
Sáu 0293 7411 1459
Bảy 202
Tám 31
Đầu
0 02
1 12, 11
2
3 37, 30, 32, 31
4 48, 48, 46
5 59
6 62, 62
7 73, 79
8 87, 83
9 93
Đuôi
0 30
1 11, 31
2 12, 62, 32, 62, 02
3 73, 83, 93
4
5
6 46
7 37, 87
8 48, 48
9 79, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/02/2024

ĐB 657838
Nhất 94677
Nhì 23625
Ba 38269 04757
02762 08986 32073 32087
47276 04779 12895
Năm 1396
Sáu 3257 1970 7932
Bảy 971
Tám 23
Đầu
0
1
2 25, 23
3 38, 32
4
5 57, 57
6 69, 62
7 77, 73, 76, 79, 70, 71
8 86, 87
9 95, 96
Đuôi
0 70
1 71
2 62, 32
3 73, 23
4
5 25, 95
6 86, 76, 96
7 77, 57, 87, 57
8 38
9 69, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/02/2024

ĐB 818015
Nhất 83178
Nhì 03529
Ba 40231 79984
61637 39767 06322 56351
35583 66213 51216
Năm 2690
Sáu 0886 6250 9629
Bảy 426
Tám 95
Đầu
0
1 15, 13, 16
2 29, 22, 29, 26
3 31, 37
4
5 51, 50
6 67
7 78
8 84, 83, 86
9 90, 95
Đuôi
0 90, 50
1 31, 51
2 22
3 83, 13
4 84
5 15, 95
6 16, 86, 26
7 37, 67
8 78
9 29, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/02/2024

ĐB 809593
Nhất 58625
Nhì 97837
Ba 03116 35420
73561 92830 42419 86131
35832 59723 14905
Năm 1558
Sáu 5753 0576 7292
Bảy 685
Tám 12
Đầu
0 05
1 16, 19, 12
2 25, 20, 23
3 37, 30, 31, 32
4
5 58, 53
6 61
7 76
8 85
9 93, 92
Đuôi
0 20, 30
1 61, 31
2 32, 92, 12
3 93, 23, 53
4
5 25, 05, 85
6 16, 76
7 37
8 58
9 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/01/2024

ĐB 048387
Nhất 25706
Nhì 30071
Ba 48540 19318
88162 85833 56121 18468
70048 78728 29312
Năm 2043
Sáu 9122 5969 0450
Bảy 635
Tám 71
Đầu
0 06
1 18, 12
2 21, 28, 22
3 33, 35
4 40, 48, 43
5 50
6 62, 68, 69
7 71, 71
8 87
9
Đuôi
0 40, 50
1 71, 21, 71
2 62, 12, 22
3 33, 43
4
5 35
6 06
7 87
8 18, 68, 48, 28
9 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/01/2024

ĐB 050160
Nhất 92277
Nhì 51108
Ba 19419 83852
58722 99368 28075 48773
10068 05609 78868
Năm 6285
Sáu 1341 1229 2928
Bảy 423
Tám 27
Đầu
0 08, 09
1 19
2 22, 29, 28, 23, 27
3
4 41
5 52
6 60, 68, 68, 68
7 77, 75, 73
8 85
9
Đuôi
0 60
1 41
2 52, 22
3 73, 23
4
5 75, 85
6
7 77, 27
8 08, 68, 68, 68, 28
9 19, 09, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/01/2024

ĐB 305787
Nhất 60806
Nhì 31728
Ba 24589 77608
52229 41856 78595 93052
88385 56467 09089
Năm 8109
Sáu 1040 8120 9228
Bảy 656
Tám 80
Đầu
0 06, 08, 09
1
2 28, 29, 20, 28
3
4 40
5 56, 52, 56
6 67
7
8 87, 89, 85, 89, 80
9 95
Đuôi
0 40, 20, 80
1
2 52
3
4
5 95, 85
6 06, 56, 56
7 87, 67
8 28, 08, 28
9 89, 29, 89, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/01/2024

ĐB 593993
Nhất 88792
Nhì 60507
Ba 90283 73288
97650 31669 74810 33771
69668 20628 61601
Năm 2258
Sáu 9126 0608 7254
Bảy 087
Tám 71
Đầu
0 07, 01, 08
1 10
2 28, 26
3
4
5 50, 58, 54
6 69, 68
7 71, 71
8 83, 88, 87
9 93, 92
Đuôi
0 50, 10
1 71, 01, 71
2 92
3 93, 83
4 54
5
6 26
7 07, 87
8 88, 68, 28, 58, 08
9 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 29/12/2023

ĐB 000964
Nhất 07896
Nhì 71658
Ba 60734 17097
47658 52187 21685 18248
87794 58835 99234
Năm 8085
Sáu 3075 8241 3791
Bảy 583
Tám 72
Đầu
0
1
2
3 34, 35, 34
4 48, 41
5 58, 58
6 64
7 75, 72
8 87, 85, 85, 83
9 96, 97, 94, 91
Đuôi
0
1 41, 91
2 72
3 83
4 64, 34, 94, 34
5 85, 35, 85, 75
6 96
7 97, 87
8 58, 58, 48
9

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Dương. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Dương 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBD 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBD 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.