Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Dương - 08/12/2023

ĐB 314708
Nhất 27347
Nhì 41978
Ba 40003 72932
69846 14385 48388 64139
20663 48158 70952
Năm 8287
Sáu 8025 2843 9390
Bảy 408
Tám 34
Đầu
0 08, 03, 08
1
2 25
3 32, 39, 34
4 47, 46, 43
5 58, 52
6 63
7 78
8 85, 88, 87
9 90
Đuôi
0 90
1
2 32, 52
3 03, 63, 43
4 34
5 85, 25
6 46
7 47, 87
8 08, 78, 88, 58, 08
9 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 01/12/2023

ĐB 551880
Nhất 57388
Nhì 66835
Ba 27300 30113
23524 73877 07476 60551
24894 91577 21005
Năm 9768
Sáu 0360 5972 6287
Bảy 442
Tám 27
Đầu
0 00, 05
1 13
2 24, 27
3 35
4 42
5 51
6 68, 60
7 77, 76, 77, 72
8 80, 88, 87
9 94
Đuôi
0 80, 00, 60
1 51
2 72, 42
3 13
4 24, 94
5 35, 05
6 76
7 77, 77, 87, 27
8 88, 68
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/11/2023

ĐB 453096
Nhất 30608
Nhì 52362
Ba 78920 38273
15156 19558 19080 87021
65743 88071 10125
Năm 6843
Sáu 4355 7356 7109
Bảy 473
Tám 71
Đầu
0 08, 09
1
2 20, 21, 25
3
4 43, 43
5 56, 58, 55, 56
6 62
7 73, 71, 73, 71
8 80
9 96
Đuôi
0 20, 80
1 21, 71, 71
2 62
3 73, 43, 43, 73
4
5 25, 55
6 96, 56, 56
7
8 08, 58
9 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/11/2023

ĐB 902049
Nhất 04919
Nhì 38281
Ba 01359 33290
21093 52911 12559 18910
42509 30222 77558
Năm 7911
Sáu 6992 5685 1486
Bảy 583
Tám 45
Đầu
0 09
1 19, 11, 10, 11
2 22
3
4 49, 45
5 59, 59, 58
6
7
8 81, 85, 86, 83
9 90, 93, 92
Đuôi
0 90, 10
1 81, 11, 11
2 22, 92
3 93, 83
4
5 85, 45
6 86
7
8 58
9 49, 19, 59, 59, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/11/2023

ĐB 995566
Nhất 30276
Nhì 38028
Ba 86710 35019
57353 85264 38479 72567
47470 99543 02232
Năm 3302
Sáu 7213 3172 9075
Bảy 520
Tám 71
Đầu
0 02
1 10, 19, 13
2 28, 20
3 32
4 43
5 53
6 66, 64, 67
7 76, 79, 70, 72, 75, 71
8
9
Đuôi
0 10, 70, 20
1 71
2 32, 02, 72
3 53, 43, 13
4 64
5 75
6 66, 76
7 67
8 28
9 19, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/11/2023

ĐB 903286
Nhất 53230
Nhì 81571
Ba 79129 30277
61777 72533 32569 43946
95610 48848 50963
Năm 0693
Sáu 6835 1883 6126
Bảy 125
Tám 40
Đầu
0
1 10
2 29, 26, 25
3 30, 33, 35
4 46, 48, 40
5
6 69, 63
7 71, 77, 77
8 86, 83
9 93
Đuôi
0 30, 10, 40
1 71
2
3 33, 63, 93, 83
4
5 35, 25
6 86, 46, 26
7 77, 77
8 48
9 29, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 27/10/2023

ĐB 570346
Nhất 18797
Nhì 44579
Ba 25279 86314
38271 61657 18815 20683
92803 38443 85620
Năm 0302
Sáu 6311 4289 7612
Bảy 695
Tám 60
Đầu
0 03, 02
1 14, 15, 11, 12
2 20
3
4 46, 43
5 57
6 60
7 79, 79, 71
8 83, 89
9 97, 95
Đuôi
0 20, 60
1 71, 11
2 02, 12
3 83, 03, 43
4 14
5 15, 95
6 46
7 97, 57
8
9 79, 79, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/10/2023

ĐB 889630
Nhất 09992
Nhì 17448
Ba 85582 46334
77755 35132 14815 29731
63328 75746 63164
Năm 1287
Sáu 4779 7430 4229
Bảy 867
Tám 23
Đầu
0
1 15
2 28, 29, 23
3 30, 34, 32, 31, 30
4 48, 46
5 55
6 64, 67
7 79
8 82, 87
9 92
Đuôi
0 30, 30
1 31
2 92, 82, 32
3 23
4 34, 64
5 55, 15
6 46
7 87, 67
8 48, 28
9 79, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/10/2023

ĐB 052677
Nhất 96532
Nhì 70730
Ba 03172 18742
73190 33319 15645 92653
89267 64357 66271
Năm 7208
Sáu 5906 3213 7955
Bảy 766
Tám 22
Đầu
0 08, 06
1 19, 13
2 22
3 32, 30
4 42, 45
5 53, 57, 55
6 67, 66
7 77, 72, 71
8
9 90
Đuôi
0 30, 90
1 71
2 32, 72, 42, 22
3 53, 13
4
5 45, 55
6 06, 66
7 77, 67, 57
8 08
9 19

Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/10/2023

ĐB 923362
Nhất 22091
Nhì 26089
Ba 55500 92963
58442 97749 37470 40057
29875 30772 51378
Năm 1170
Sáu 9290 8477 8111
Bảy 874
Tám 76
Đầu
0 00
1 11
2
3
4 42, 49
5 57
6 62, 63
7 70, 75, 72, 78, 70, 77, 74, 76
8 89
9 91, 90
Đuôi
0 00, 70, 70, 90
1 91, 11
2 62, 42, 72
3 63
4 74
5 75
6 76
7 57, 77
8 78
9 89, 49

Kết quả sổ xố Bình Dương - 29/09/2023

ĐB 014548
Nhất 63456
Nhì 55582
Ba 26990 21063
75122 01947 64817 06079
89610 88870 33957
Năm 2042
Sáu 4518 3686 7340
Bảy 431
Tám 60
Đầu
0
1 17, 10, 18
2 22
3 31
4 48, 47, 42, 40
5 56, 57
6 63, 60
7 79, 70
8 82, 86
9 90
Đuôi
0 90, 10, 70, 40, 60
1 31
2 82, 22, 42
3 63
4
5
6 56, 86
7 47, 17, 57
8 48, 18
9 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 22/09/2023

ĐB 772967
Nhất 62211
Nhì 99605
Ba 57385 87876
22841 96674 29144 21839
62719 19244 86057
Năm 0657
Sáu 8450 7050 7859
Bảy 963
Tám 77
Đầu
0 05
1 11, 19
2
3 39
4 41, 44, 44
5 57, 57, 50, 50, 59
6 67, 63
7 76, 74, 77
8 85
9
Đuôi
0 50, 50
1 11, 41
2
3 63
4 74, 44, 44
5 05, 85
6 76
7 67, 57, 57, 77
8
9 39, 19, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 15/09/2023

ĐB 655753
Nhất 57517
Nhì 23681
Ba 01966 70532
39267 42292 03336 18494
32094 33062 83129
Năm 3824
Sáu 9950 5308 8423
Bảy 260
Tám 16
Đầu
0 08
1 17, 16
2 29, 24, 23
3 32, 36
4
5 53, 50
6 66, 67, 62, 60
7
8 81
9 92, 94, 94
Đuôi
0 50, 60
1 81
2 32, 92, 62
3 53, 23
4 94, 94, 24
5
6 66, 36, 16
7 17, 67
8 08
9 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 08/09/2023

ĐB 842297
Nhất 75733
Nhì 52287
Ba 64808 75568
24824 19725 78022 41259
38451 11836 02247
Năm 1813
Sáu 9035 7103 5180
Bảy 450
Tám 41
Đầu
0 08, 03
1 13
2 24, 25, 22
3 33, 36, 35
4 47, 41
5 59, 51, 50
6 68
7
8 87, 80
9 97
Đuôi
0 80, 50
1 51, 41
2 22
3 33, 13, 03
4 24
5 25, 35
6 36
7 97, 87, 47
8 08, 68
9 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 01/09/2023

ĐB 094438
Nhất 45642
Nhì 59169
Ba 97145 39310
00693 91191 98827 58001
03755 91789 94990
Năm 2930
Sáu 6515 3284 4793
Bảy 108
Tám 71
Đầu
0 01, 08
1 10, 15
2 27
3 38, 30
4 42, 45
5 55
6 69
7 71
8 89, 84
9 93, 91, 90, 93
Đuôi
0 10, 90, 30
1 91, 01, 71
2 42
3 93, 93
4 84
5 45, 55, 15
6
7 27
8 38, 08
9 69, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 25/08/2023

ĐB 318360
Nhất 91350
Nhì 30022
Ba 35031 93006
02001 07688 12173 78712
24136 01147 04974
Năm 0600
Sáu 3859 0309 2852
Bảy 184
Tám 82
Đầu
0 06, 01, 00, 09
1 12
2 22
3 31, 36
4 47
5 50, 59, 52
6 60
7 73, 74
8 88, 84, 82
9
Đuôi
0 60, 50, 00
1 31, 01
2 22, 12, 52, 82
3 73
4 74, 84
5
6 06, 36
7 47
8 88
9 59, 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 18/08/2023

ĐB 590592
Nhất 34630
Nhì 17672
Ba 20950 72854
83909 06418 84727 22601
89467 67106 33077
Năm 5958
Sáu 0066 8372 7241
Bảy 491
Tám 18
Đầu
0 09, 01, 06
1 18, 18
2 27
3 30
4 41
5 50, 54, 58
6 67, 66
7 72, 77, 72
8
9 92, 91
Đuôi
0 30, 50
1 01, 41, 91
2 92, 72, 72
3
4 54
5
6 06, 66
7 27, 67, 77
8 18, 58, 18
9 09

Kết quả sổ xố Bình Dương - 11/08/2023

ĐB 950958
Nhất 22313
Nhì 71942
Ba 06692 83462
16528 45209 31872 99123
42951 45674 54073
Năm 7956
Sáu 9221 3721 7001
Bảy 392
Tám 59
Đầu
0 09, 01
1 13
2 28, 23, 21, 21
3
4 42
5 58, 51, 56, 59
6 62
7 72, 74, 73
8
9 92, 92
Đuôi
0
1 51, 21, 21, 01
2 42, 92, 62, 72, 92
3 13, 23, 73
4 74
5
6 56
7
8 58, 28
9 09, 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 04/08/2023

ĐB 105453
Nhất 86160
Nhì 93518
Ba 25364 89086
56726 71759 50511 87758
16929 31015 05770
Năm 1986
Sáu 4026 0216 6711
Bảy 351
Tám 39
Đầu
0
1 18, 11, 15, 16, 11
2 26, 29, 26
3 39
4
5 53, 59, 58, 51
6 60, 64
7 70
8 86, 86
9
Đuôi
0 60, 70
1 11, 11, 51
2
3 53
4 64
5 15
6 86, 26, 86, 26, 16
7
8 18, 58
9 59, 29, 39

Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/07/2023

ĐB 005463
Nhất 82175
Nhì 32061
Ba 95651 92218
62323 97823 22123 30183
04901 54050 74741
Năm 3172
Sáu 7464 3774 6951
Bảy 723
Tám 41
Đầu
0 01
1 18
2 23, 23, 23, 23
3
4 41, 41
5 51, 50, 51
6 63, 61, 64
7 75, 72, 74
8 83
9
Đuôi
0 50
1 61, 51, 01, 41, 51, 41
2 72
3 63, 23, 23, 23, 83, 23
4 64, 74
5 75
6
7
8 18
9

Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/07/2023

ĐB 433640
Nhất 72156
Nhì 84105
Ba 36729 70025
24055 68421 74707 43313
03424 02593 23259
Năm 8460
Sáu 8302 1379 6316
Bảy 962
Tám 45
Đầu
0 05, 07, 02
1 13, 16
2 29, 25, 21, 24
3
4 40, 45
5 56, 55, 59
6 60, 62
7 79
8
9 93
Đuôi
0 40, 60
1 21
2 02, 62
3 13, 93
4 24
5 05, 25, 55, 45
6 56, 16
7 07
8
9 29, 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/07/2023

ĐB 405220
Nhất 20382
Nhì 14836
Ba 33950 85296
93238 94922 89062 23949
08843 92855 06533
Năm 1531
Sáu 4819 9517 2489
Bảy 166
Tám 07
Đầu
0 07
1 19, 17
2 20, 22
3 36, 38, 33, 31
4 49, 43
5 50, 55
6 62, 66
7
8 82, 89
9 96
Đuôi
0 20, 50
1 31
2 82, 22, 62
3 43, 33
4
5 55
6 36, 96, 66
7 17, 07
8 38
9 49, 19, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/07/2023

ĐB 380381
Nhất 61029
Nhì 20444
Ba 89179 60177
27313 94753 74080 36106
36889 94614 36968
Năm 7348
Sáu 4773 9922 1662
Bảy 793
Tám 80
Đầu
0 06
1 13, 14
2 29, 22
3
4 44, 48
5 53
6 68, 62
7 79, 77, 73
8 81, 80, 89, 80
9 93
Đuôi
0 80, 80
1 81
2 22, 62
3 13, 53, 73, 93
4 44, 14
5
6 06
7 77
8 68, 48
9 29, 79, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 30/06/2023

ĐB 864379
Nhất 72431
Nhì 66037
Ba 52839 26238
33528 21162 82737 63430
10065 43034 29298
Năm 2087
Sáu 5131 5879 2013
Bảy 803
Tám 83
Đầu
0 03
1 13
2 28
3 31, 37, 39, 38, 37, 30, 34, 31
4
5
6 62, 65
7 79, 79
8 87, 83
9 98
Đuôi
0 30
1 31, 31
2 62
3 13, 03, 83
4 34
5 65
6
7 37, 37, 87
8 38, 28, 98
9 79, 39, 79

Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/06/2023

ĐB 965190
Nhất 95396
Nhì 56777
Ba 65650 23655
05882 47217 22693 83665
35962 06330 29012
Năm 8439
Sáu 7729 4842 7475
Bảy 928
Tám 44
Đầu
0
1 17, 12
2 29, 28
3 30, 39
4 42, 44
5 50, 55
6 65, 62
7 77, 75
8 82
9 90, 96, 93
Đuôi
0 90, 50, 30
1
2 82, 62, 12, 42
3 93
4 44
5 55, 65, 75
6 96
7 77, 17
8 28
9 39, 29

Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/06/2023

ĐB 861968
Nhất 85813
Nhì 65598
Ba 43914 04147
34279 63032 50997 98713
29854 60789 11191
Năm 4645
Sáu 8264 3780 1563
Bảy 250
Tám 28
Đầu
0
1 13, 14, 13
2 28
3 32
4 47, 45
5 54, 50
6 68, 64, 63
7 79
8 89, 80
9 98, 97, 91
Đuôi
0 80, 50
1 91
2 32
3 13, 13, 63
4 14, 54, 64
5 45
6
7 47, 97
8 68, 98, 28
9 79, 89

Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/06/2023

ĐB 789614
Nhất 68734
Nhì 72216
Ba 23601 69487
23308 72430 03966 40800
13582 68962 22013
Năm 9672
Sáu 2282 2003 5159
Bảy 213
Tám 82
Đầu
0 01, 08, 00, 03
1 14, 16, 13, 13
2
3 34, 30
4
5 59
6 66, 62
7 72
8 87, 82, 82, 82
9
Đuôi
0 30, 00
1 01
2 82, 62, 72, 82, 82
3 13, 03, 13
4 14, 34
5
6 16, 66
7 87
8 08
9 59

Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/06/2023

ĐB 291727
Nhất 52325
Nhì 00695
Ba 40688 40021
09764 85471 77777 52998
76877 02760 33896
Năm 3830
Sáu 1863 1661 4769
Bảy 417
Tám 69
Đầu
0
1 17
2 27, 25, 21
3 30
4
5
6 64, 60, 63, 61, 69, 69
7 71, 77, 77
8 88
9 95, 98, 96
Đuôi
0 60, 30
1 21, 71, 61
2
3 63
4 64
5 25, 95
6 96
7 27, 77, 77, 17
8 88, 98
9 69, 69

Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/05/2023

ĐB 262332
Nhất 50742
Nhì 79308
Ba 84930 40724
22332 60687 94402 20882
57379 67545 19515
Năm 6404
Sáu 5999 4933 2511
Bảy 388
Tám 62
Đầu
0 08, 02, 04
1 15, 11
2 24
3 32, 30, 32, 33
4 42, 45
5
6 62
7 79
8 87, 82, 88
9 99
Đuôi
0 30
1 11
2 32, 42, 32, 02, 82, 62
3 33
4 24, 04
5 45, 15
6
7 87
8 08, 88
9 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/05/2023

ĐB 190104
Nhất 57724
Nhì 34408
Ba 68736 81494
07137 55594 54999 36213
62901 25561 29210
Năm 6286
Sáu 3716 8491 3269
Bảy 083
Tám 24
Đầu
0 04, 08, 01
1 13, 10, 16
2 24, 24
3 36, 37
4
5
6 61, 69
7
8 86, 83
9 94, 94, 99, 91
Đuôi
0 10
1 01, 61, 91
2
3 13, 83
4 04, 24, 94, 94, 24
5
6 36, 86, 16
7 37
8 08
9 99, 69

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Dương. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Dương 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBD 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBD 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XS Bình Dương 30 ngày

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.