Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương

Bộ số Lần về Tỉ lệ
62 4 Lần 4.44%
12 3 Lần 3.33%
31 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
37 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
16 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Dương đến 23/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
62 4 Lần Tăng 2
12 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Tăng 1
37 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Tăng 2
71 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
68 6 Không tăng
71 6 Không tăng
87 6 Tăng 1
28 5 Không tăng
83 5 Tăng 1
85 5 Không tăng
22 4 Không tăng
29 4 Không tăng
48 4 Tăng 1
58 4 Không tăng
62 4 Tăng 2
92 4 Không tăng
95 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
71 13 Không tăng
08 10 Không tăng
58 10 Không tăng
77 10 Không tăng
87 10 Tăng 1
92 10 Không tăng
22 9 Không tăng
50 9 Giảm 1
59 9 Tăng 1
11 8 Tăng 1
28 8 Không tăng
29 8 Không tăng
30 8 Tăng 1
32 8 Tăng 1
43 8 Không tăng
48 8 Tăng 2
57 8 Không tăng
62 8 Tăng 2
67 8 Không tăng
68 8 Không tăng
72 8 Giảm 1
79 8 Tăng 1
83 8 Không tăng
85 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 73: 2 Kỳ
  • 62: 2 Kỳ
  • 32: 2 Kỳ
  • 79: 2 Kỳ
  • 87: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
11 Lần Giảm 2
0
Tăng 1 14 Lần
12 Lần Tăng 1
1
Tăng 1 19 Lần
26 Lần Giảm 2
2
Tăng 4 23 Lần
19 Lần Tăng 1
3
Tăng 3 21 Lần
13 Lần Tăng 2
4
Không tăng 8 Lần
18 Lần Giảm 2
5
Giảm 2 18 Lần
18 Lần Tăng 1
6
Giảm 4 16 Lần
21 Lần Tăng 1
7
Giảm 2 18 Lần
23 Lần Tăng 1
8
Không tăng 27 Lần
19 Lần Giảm 1
9
Giảm 1 16 Lần