Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần 4.44%
46 4 Lần 4.44%
18 3 Lần 3.33%
19 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
50 3 Lần 3.33%
53 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
91 3 Lần 3.33%
24 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Dương đến 14/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần Không tăng
46 4 Lần Tăng 1
18 3 Lần Tăng 1
19 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Tăng 1
53 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Không tăng
91 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 5 Không tăng
18 5 Tăng 1
32 5 Không tăng
46 5 Tăng 1
64 5 Không tăng
91 5 Không tăng
23 4 Không tăng
50 4 Tăng 1
80 4 Không tăng
86 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 11 Tăng 1
68 11 Không tăng
85 11 Giảm 1
08 10 Không tăng
58 10 Không tăng
62 10 Tăng 1
91 10 Tăng 1
25 9 Không tăng
28 9 Tăng 1
48 9 Không tăng
07 8 Không tăng
18 8 Tăng 1
23 8 Không tăng
30 8 Không tăng
35 8 Không tăng
43 8 Không tăng
46 8 Tăng 1
50 8 Tăng 1
71 8 Không tăng
87 8 Không tăng
95 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 46: 2 Kỳ
  • 18: 2 Kỳ
  • 91: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Không tăng
0
Tăng 1 22 Lần
13 Lần Giảm 2
1
Giảm 4 16 Lần
18 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 18 Lần
21 Lần Không tăng
3
Tăng 1 17 Lần
23 Lần Tăng 5
4
Giảm 2 20 Lần
13 Lần Không tăng
5
Giảm 1 20 Lần
18 Lần Giảm 1
6
Không tăng 17 Lần
17 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 14 Lần
18 Lần Giảm 1
8
Tăng 3 24 Lần
19 Lần Giảm 1
9
Không tăng 12 Lần